Akreditované resocializačné centrum pre deti od 15 do 18 rokov
Ξ

Etický kódex sociálneho pracovníka

K profesii sociálneho pracovníka patrí aj kódex sociálneho pracovníka, ktorý bol prijatý 31.5.1997 na Slovensku, ale vychádza z medzinárodného etického kódexu. Môžeme ho považovať za profesijný štandard sociálnej práce, obsahuje všeobecné ustanovenia etického správania. Je postavený na základných hodnotách sociálnej práce ako profesie, ktoré zahŕňajú hodnotu, určenie a jedinečnosť všetkých ľudí, ako ich práva i možnosti.

Rozoznávame päť noriem etického kódexu sociálneho pracovníka:
 
 1. Normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka :
  1. povinnosť profesionálnej starostlivosti o seba
  2. zabezpečenie profesijného rastu
 1. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientom :
  1. rešpektovanie práva klienta na prístup k informáciám o sebe
  2. rešpektovanie a podpora práva na spoluúčasť
 1. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom :
  1. potreba spolupráce s kolegami v sociálnej práci a odborníkmi z iných pomáhajúcich profesií
  2. konzultovanie s kolegami
  3. potreba upozornenia na porušovanie profesijnej etiky
 1. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom :
  1. úsilie o čo najvyšší štandard kvality poskytovanej služby
  2. neakceptovanie diskriminácie, šikanovania a obťažovania na pracovisku
  3. pravidelné overovanie efektivity procesu poskytovania sociálnych služieb
 1. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoločnosti :
  1. etická zodpovednosť spolupráce so školami sociálnej práce
  2. profesionálne a bezúhonné správanie sociálnych pracovníkov
  3. zlepšenie sociálnych podmienok a solidarita
  4. spravodlivé distribuovanie zdrojov
  5. podpora participácie na verejnom dianí
 
Sociálna práca a poskytovanie sociálnej pomoci by malo stáť na humánnych princípoch. Každý, kto pracuje v sociálnej  oblasti, musí rešpektovať morálne princípy, ktoré možno stotožniť s etickým kódexom. Jedná sa o nasledovné morálne princípy:
 
 • rešpektovanie a akceptovanie každého človeka, ako jedinečnú hodnotu
 • umožniť človeku právo na sebarealizáciu tak, aby nezasahoval do práv iných, pričom každé právo nesie aj svoje povinnosti
 • umožniť každému členovi spoločnosti jeho osobnostný rozvoj a spoločenské uplatnenie
 • poskytnúť každému pomoc, kto ju hľadá a nedopustiť sa pritom diskriminácie
 • zabezpečiť ochranu informácií a rešpektovať súkromie
 • dodržiavanie rešpektu voči človeku, ako ľudskej bytosti
 
Potvrdzujem, že sa budem vo výkone svojho povolania riadiť Etickým kódexom sociálneho pracovníka a morálnymi princípmi v sociálnej práci.   
Beriem na vedomie dôsledky za ich nedodržiavanie a porušovanie.
 

Etický kódex na stiahnutie tu

Posledná úprava: 15.Sep.2023 11:09:31 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk