Akreditované resocializačné centrum pre deti od 15 do 18 rokov
Ξ

Sociálno-výchovný program

Sociálno-výchovný program pre osoby užívajúce a zneužívajúce psychoaktívne látky, ktorí sú pod odborným vedením smerovaní k abstinencii a k osvojovaniu si denného režimu s cieľom ich zaradenia do prirodzeného sociálneho prostredia. Klientom v programe poskytujeme sociálne poradenstvo.
 

Ciele sociálno-výchovného programu sú:
 
1. motivácia k abstinencii ohrozenej skupiny obyvateľstva
 
2. nácvik sociálnych zručností
 
3. nácvik pracovných zručností
 
4. získanie pracovných zručností
 
5. osvojovanie si denného režimu
 
6. zmena závislého správania
 
7. reintegrácia do prirodzeného prostredia
 
8. reintegrácia prostredníctvom zamestnania
 
9. získanie rodiny pre spoluprácu
 

Sociálno-výchovný program realizujeme na základe udelenej akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.9687/2009-I/25AK platnej do 18.3.2018


 

"Človek robí, čo musí - napriek dôsledkom svojho konania, napriek prekážkam, nebezpečenstvám a ťažkostiam - v tom spočíva základ celej morálky. "

(John Fitzgerald Kennedy)
Posledná úprava: 15.Sep.2023 11:09:31 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk