Ξ

Resocializačný program ROAD - Tomky                           I. Resocializačný program ROAD - Tomky


 

Cieľ : Znižovanie sociálnych, zdravotných, ekonomických a právnych dôsledkov užívania psychoaktívnych
          látok.

Kapacita zariadenia :  25 klientov
 
Cieľová skupina : osoby zneužívajúce psychoaktívne látky a osoby so závislosťou od psychoaktívnych
                               látok
 
Základný program resocializácie : 12 a viac mesiacov a je rozdelený na jednotlivé fázy.

Fázy resocializačného programu :

0. fáza – aklimatizačná - v trvaní 2 až 4 týždne.
 

1. fáza – adaptačná - v trvaní tri mesiace až šesť mesiacov
 
Klient má prideleného staršieho brata z vyššej fázy, ktorý sa o neho stará a je zodpovedný
za jeho integráciu do komunity. V tejto fáze je klient bez kontaktov s rodinou a okolím,
komunikovať môže len s členmi komunity. Adaptuje sa na nové prostredie, na nový spôsob života.
Má prideleného osobného terapeuta. Zapája sa do pracovnej terapie. Na konci fázy predkladá
komunite analýzu zistení a očakávania od druhej fázy. O jeho prestupe sa vyjadruje každý klient
a terapeut. Po úspešnom prestupe má klient nárok na splnenie želania pre seba a celú komunitu.
 
Ciele 1. fázy:

 • Poznať sám seba
 • Poznať svoje prednosti a slabosti
 • Vážiť si sám seba
 • Vedieť hovoriť o tom, čo ma trápi, čoho sa bojím, čo si vyčítam
 • Vedieť hovoriť o svojich smútkoch a radostiach, úspechoch a neúspechoch

 

2. fáza - konfrontačná - v trvaní tri mesiace až šesť mesiacov
 
Klient v tejto fáze získava právo na kontakt s rodinou, prideľuje sa mu zodpovednosť za
mladšieho brata alebo sestru a zodpovednosť za prácu v dome, ktorá mu zostáva až do ukončenia pobytu v zariadení. V tejto fáze sú na klienta kladené vyššie nároky. Prestup do vyššej fázy je podobný ako v prvej fáze.
 
Ciele 2. fázy:
 

 • Byť aktívny
 • Ochotný učiť sa novým veciam
 • Stretávať sa s rodinou a priateľmi

 

3. fáza - rozhodujúca - tri mesiace až šesť mesiacov
 
Fáza o zodpovednosti, klient vedie večerné skupiny, vykonáva toxikologické vyšetrenie (v prítomnosti terapeuta), kontroluje osobné veci nových klientov. Odchádza z komunity domov na 24 hodín, vytvára si nové priateľstvá zvlášť medzi absolventmi programu. Zmena hodnotovej orientácie a aktívna adaptácia na spoločenský život sa začínajú silne zmocňovať klienta. Prestup do vyššej fázy je ako v predchádzajúcich fázach.
 
Ciele 3. fázy:

 

 • Žiť tvorivo
 • Zapájať sa a pomáhať
 • Nehanbiť sa požiadať o pomoc

 

4. fáza - prípravná - v trvaní tri mesiace
 
Návrat do bežného života. Pokračovanie v prerušenom štúdiu, zamestnanie. 4. fáza je orientovaná na zmeny v živote človeka. Po ukončení klient dostáva na pamiatku strieborný náramok s dátumom nástupu a ukončenia.
 
Ciele 4. fázy:

 • Vedieť aktívne i pasívne oddychovať
 • Nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia
 • Vedieť zdolávať prekážky, brať životné problémy a prekážky ako výzvy a možnosti osobného rastu
 • Nebáť sa snívať
 • Žiť teraz a tu

Ciele mladistvých klientov na prestup do vyššej fázy :
 

0. fáza :
a. rešpektujem kardinálne pravidlá

1. fáza :
a. neutekám zo zariadenia
b. nepoužívam vulgarizmy
c. zapájam sa do činnosti komunity
 
2. fáza :
a. som aktívny/a na vyučovaní
b. zvolávam si skupiny
c. vyjadrujem sa aj k ostatným klientom
 
3. fáza :
a. stanovujem si vlastné ciele
b. osvojujem si zásady zdravého životného štýlu
c. preberám zodpovednosť za seba
 
4. fáza :
a. napĺňam si vlastné ciele
b. som zodpovedný/á starší súrodenec
c. som zodpovedný aj za komunitu

 

        II. Resocializačný program ROAD - A. Gwerkovej, Bratislava
                                               - 5. fáza -

 

Kapacita zariadenia :  6 klientov
 
5. fáza – reintegrácia prostredníctvom zamestnávania - v trvaní 18 – 24 mesiacov
 
Do 5. fázy resocializácie môže nastúpiť klient po dovŕšení 18 rokov, musí mať však úspešne ukončený resocializačný program v akreditovanom resocializačnom stredisku. Okrem bývania poskytujeme takémuto klientovi sprevádzanie v období návratu do nechráneného prostredia, tiež poskytujeme sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu, a to individuálnou i skupinovou formou. Klient v 5. fáze musí pracovať - byť zamestnaný, prípadne navštevovať školu.
Piatu fázu môžu prednostne využívať klienti resocializačného programu ROAD Tomky. Po dohode sa môžu zúčastňovať aktivít 1. -  4. fázy programu na Tomkoch.


 

Posledná úprava: 23.Sep.2018 11:09:24 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk