Akreditované resocializačné centrum pre deti od 15 do 18 rokov
Ξ

Medzinárodná konferencia S.H.A.R.E.


 "Ďakujeme, konferencia bola pre nás spojenie príjemného s užitočným."


Tím ROAD Tomky n.o.

 

Zkušenosti nezískáme, když to nezkusíme....Ve dnech 17. a 18. června se v prostorách Vyšší odborné školy sociální CARITAS uskutečnila mezinárodní konference S.H.A.R.E. 2015, na kterou zavítali odborníci z Maďarska, Slovenska, Polska a Česka.

Organizátory konference byli studenti Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého pod vedením Mgr. Zuzany Půžové.

Konference se mohla uskutečnit díky podpoře Mezinárodního Višegradského Fondu. Jedná se o fond podporující mezinárodní spolupráci mezi zeměmi Višegradské skupiny, které jsem již zmínila výše. Jedním z cílů je právě sponzoring projektů podobných tomuto, které prohloubí povědomí států o sobě navzájem a mohou tak mezi sebou vzájemně sdílet své zkušenosti.

O grant studenti požádali při plánování projektu v průběhu zimního semestru uplynulého roku. V rámci Katedry křesťanské výchovy byl otevřen nový předmět s názvem „Plánování projektů“, do kterého se přihlásila čtyřčlenná skupinka studentů oboru Sociální pedagogiky (Nikol Novotná a Monika Pospíšilová) a oboru Charitativní a sociální práce (Milan Martinec a Eliška Marčíková). Společně se domluvili na tématu sehnali partnery projektu a podali žádost. V lednu přišla zpětná vazba s tím, že projekt byl schválen. Před studenty byla vedením katedry položena otázka, zda projekt chtějí realizovat. Se slovy „Zkušenosti nezískáme když to nezkusíme...“ se vrhli do příprav. K Milanovi a Monice, kteří se rozhodli pro uskutečnění konference, se přidaly ještě dvě další studentky Cyrilometodějské telologické fakulty oboru chritativní a sociální práce (Eva Ohnisková) a  studentka doktorandského studijního programu z katedry rozvojových studií (Eva Krutílková).

Předmětem konference bylo téma drogové závislosti soustředěné na doléčovací centra v partnerských zemích (přesný název „Good practise and new trends in community care and subsequent treatment with drug addicted clients“). Experti, kteří do Olomouce zavítli byli sociální pracovníci z organizací zabívající se touto problematikou.

Ze Slovenska to byla organizace „Road Tomky“, Maďarským partnerem se stala organizace „Indit“, z Polska k nám dorazili odborníce z organizace „Monar“ a česko reprezentovala pražská organizace „Magdalena o.p.s“. Svůj prostor v programu konference však dostalo i olomoucké P-centrum, které připravilo zajímavý wokrshop a poté umožnilo exkurzi pro účastníky konference, aby experti poznali prostředí kde se svými klienty pracují. Druhá exkurze se odehrála v K-centru, kde k nám opět byli pracovníci velice shovívaví a zasloužili se o bohaté zážitky účastníků.

Nedílnou součástí konference byl pro odlehčení tématu společenský večer, na který studenti připravili zábavný program v podobě živé hudby a fireshow. Během večera mohli experti diskutovat o problémech a odlišnostech, které mají ve svých organizacích a společně tak hledat správnou cestu či řešení.

Všichni účastníci odjížděli s plnou hlavou nápadů a možností, co by mohli dělat jinak či lépe. Také s novými kontakty v zahraničí a především s dobrou náladou. Věříme, že příští ročník bude mít přinejmenším stejně takový úspěch jako ten letošní.


 

(Monika Pospíšilová)

 

www.visegradfund.org
 

Posledná úprava: 29.Apr.2019 11:04:33 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk