Ξ

Resocializačný program ROAD Tomky

Cieľ:

Znižovanie sociálnych, zdravotných, ekonomických a právnych dôsledkov užívania psychoaktívnych látok.


 I. Resocializačný program ROAD-Tomky

 
Kapacita zariadenia: 25 klientov
 
Cieľová skupina: osoby zneužívajúce psychoaktívne látky a osoby so závislosťou od psychoaktívnych látok
 
Základný program resocializácie je 12 a viac mesiacov a je rozdelený na jednotlivé fázy. Nultá fáza – aklimatizačná v trvaní 2 – 4 týždne.
 

1. fáza – adaptačná - tri mesiace až šesť mesiacov
 
Klient má prideleného staršieho brata z vyššej fázy, ktorý sa o neho stará a je zodpovedný
za jeho integráciu do komunity. V tejto fáze je klient bez kontaktov s rodinou a okolím,
komunikovať môže len s členmi komunity. Adaptuje sa na nové prostredie, na nový spôsob života.
Má prideleného osobného terapeuta. Zapája sa do pracovnej terapie. Na konci fázy predkladá
komunite analýzu zistení a očakávania od druhej fázy. O jeho prestupe sa vyjadruje každý klient
a terapeut. Po úspešnom prestupe má klient nárok na splnenie želania pre seba a celú komunitu.
 
Ciele 1. fázy:

 

 • Poznať sám seba
 • Poznať svoje prednosti a slabosti
 • Vážiť si sám seba
 • Vedieť hovoriť o tom čo ma trápi, čoho sa bojím, čo si vyčítam
 • Vedieť hovoriť o svojich smútkoch a radostiach, úspechoch a neúspechoch

 

2. fáza- konfrontačná - tri mesiace až šesť mesiacov
 
Klient v tejto fáze získava právo na kontakt s rodinou, prideľuje sa mu zodpovednosť za
mladšieho brata, alebo sestru a zodpovednosť za prácu v dome, ktorá mu zostáva až do ukončenia pobytu v zariadení. V tejto fáze sú na klienta kladené vyššie nároky. Prestup do vyššej fázy je podobný ako v prvej fáze.
 
Ciele 2. fázy:
 

 • Byť aktívny
 • Ochotný učiť sa novým veciam
 • Stretávať sa s rodinou a priateľmi

 

3. fáza - rozhodujúca - tri mesiace až šesť mesiacov
 
Fáza o zodpovednosti, klient vedie večerné skupiny, vykonáva toxikologické vyšetrenie (v prítomnosti terapeuta), kontroluje osobné veci nových klientov. Odchádza z komunity domov na 24 hodín, vytvára si nové priateľstvá, zvlášť medzi absolventmi programu. Zmena hodnotovej orientácie a aktívna adaptácia na spoločenský život sa začínajú silne zmocňovať klienta. Prestup do vyššej fázy je ako v predchádzajúcich fázach.
 
Ciele 3. fázy:

 

 • Žiť tvorivo
 • Zapájať sa a pomáhať
 • Nehanbiť sa požiadať o pomoc

 

4. fáza - prípravná - tri mesiace
 
Návrat do bežného života. Pokračovanie v prerušenom štúdiu, zamestnanie. 4. fáza je orientovaná na zmeny v živote človeka. Po ukončení klient dostáva na pamiatku strieborný náramok s dátumom nástupu a ukončenia.
 
Ciele 4. fázy:

 • Vedieť aktívne i pasívne oddychovať
 • Nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia
 • Vedieť zdolávať prekážky, brať životné problémy a prekážky ako výzvy a možnosti    osobného   rastu
 • Nebáť sa snívať
 • Žiť teraz a tu
 

Ciele na prestup do vyššej fázy – mladiství klienti
 

Nultá fáza: Rešpektujem kardinálne pravidlá

 
1.   fáza
a.    neutekám  zo zariadenia
b.   nepoužívam vulgarizmy
c.    zapájam sa do činnosti komunity
 
2.   fáza
a.    som aktívny /a/ na vyučovaní
b.   zvolávam si skupiny
c.    vyjadrujem sa aj k ostatným
 
3.   fáza
a.    stanovujem si vlastné ciele
b.   osvojujem si zásady zdravého životného štýlu
c.    preberám zodpovednosť za seba
 
4.   fáza
a.    napĺňam si vlastné ciele
b.   som zodpovedný/á/ starší súrodenec
c.    som zodpovedný aj za komunitu

 II. Resocializačný program ROAD-Gwerkovej, Bratislava

 
Kapacita zariadenia: 6 klientov
 
5. fáza – reintegrácia prostredníctvom zamestnávania 18 – 24 mesiacov
 
Do 5. fázy resocializácie môže nastúpiť klient po dovŕšení 18. rokov, ktorý úspešne ukončil resocializačný program v akreditovanom resocializačnom stredisku. Okrem bývania poskytujeme v tejto fáze klientovi sprevádzanie v období návratu do nechráneného prostredia, sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu, individuálnou a skupinovou formou. Klient v tejto fáze musí byť zamestnaný, prípadne navštevovať školu.
 
5. fázu môžu prednostne využívať klienti resocializačného programu ROAD Tomky, ktorí sa môžu zúčastňovať aktivít 1.-4. fázy programu, ktoré sú organizované mimo objektu strediska na Tomkoch.
 

Posledná úprava: 13.Sep.2017 10:09:57 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk