Ξ

Podmienky prijatia do resocializačného centra

• do resocializačného programu prijímame osoby  so závislosťou látkovou i nelátkovou,  bez rozdielu pohlavia, veku a náboženského vyznania
 
• do resocializačného programu prijímame klientov na základe odporúčania adiktológa, psychiatra

U dospelých klientov:

• nástupný poplatok 65€
 
• finančná spoluúčasť klienta za poskytované služby v sume 205€/ mesiac

Odporúčame:
 
•  mať platný občiansky preukaz,   preukaz poistenca,  zdravotnú kartu
 
• je vhodné keď je dospelý klient zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a má podanú  žiadosť 
  na  poberanie dávok v  hmotnej núdzi
 


 

"Začiatok je najdôležitejšia časť každej práce."

(Platón)

Posledná úprava: 13.Sep.2017 10:09:57 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk